ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมสรุปผลและแถลงข่าวประจำวันที่ 12 เม.ย.62 ศปถ.จังหวัดอุดรธานี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลและแถลงข่าวประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ พ.อ.สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รองผู้บัญชาการฆณฑลทหารบกที่ 24 โดยมี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอุดรธานี

จากข้อมูลสถิติของ สนง.ปภ.จ.อด
สถิติการเกิดอุบัติเหตุวันที่ 11 เม.ย.62 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน  5  ครั้ง บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย เสียชีวิต จำนวน 4 ราย

อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 3ครั้ง อำเภอเพ็ญ จำนวน 2ครั้ง

 • อำเภอกุมภวาปี จำนวน 1ครั้ง
 • อำเภอที่ได้รับบาดเจ็บ อำเภอเมือง จำนวน 2คน
 • อำเภอที่เสียชีวิต ได้แก่ อำเภอเพ็ญ จำนวน 2ราย อำเภอเมือง 1ราย อำเภอกุมภวาปี 1ราย

      ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอการดำเนินงาน การออกตรวจเยี่ยมในแต่ละหน่วยงาน เช่น มทบ.24 ตำรวจภูธร ที่ทำการปกครอง สสจ. ท้องถิ่น ขนส่ง แขวงทางหลวงอุดร1/2 แขวงทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ คปภ. และทางอำเภอได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ cloud conference.

      จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

 1. ขอให้นายอำเภอ กำชับตรวจตราแนะนำ เน้นย้ำให้ด่านชุมชน มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
 2. ช่วยแจ้งเตือนผู้สัญจรให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และยับยั้งผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา ให้รู้ถึงความผิดตามกฎหมายและขอให้หยุดพักที่จุดบริการ
 3. ให้ด่านหลักปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรการขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 4. ขอให้อำเภอได้เน้นย้ำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อสารผ่านหอกระจาย ให้ทราบถึงสถานการณ์ความเคลื่อนไหว ในด้านต่างๆ
 5. ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนง ได้รณรงค์อย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นที่ดำเนินการมาแล้ว รวมทั้งการดำเนินการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ที่ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมดำเนินการด้วย
 6. เข้มงวดกวดขันเส้นทางไปยังแหล่งน้ำที่มีการละเล่นในช่วงเทศกาล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ พร้อมจัดระบบและเฝ้าระวังการเกิดเหตุทางน้ำอย่างเข้มงวด
 7. ขอให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด เน้นย้ำให้ทุกสถานีตำรวจเข้มงวดกวดขัน ดำเนินการ  ตามกฎหมายและมาตรการอย่างเคร่งครัด และปรับแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
 8. ขอให้อำเภอที่มีเส้นทางรถไฟผ่านและเป็นจุดตัด ให้จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เฝ้าระวัง และ   แจ้งเตือนผู้สัญจรด้วย
 9. ขอให้ขนส่งจังหวัด ตรวจความพร้อมของรถและคนขับรถขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 10. ขอให้แขวงทางหลวง ตรวจตรา เฝ้าระวัง ในเขตทางหลวง จุดที่มีการลักลอบข้าม หรือมักมีการขับรถย้อนศร รวมทั้ง ให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ด่านชุมชน เฝ้าระวัง ตรวจตรา และแจ้งเตือนด้วย

ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี