ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.29 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามจุดคือสักการะพระพุทธโพธิ์ทอง สักการะศาลหลักเมืองพร้อมผูกผ้า 7 สี ถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสักการะท้าวเวสสุวัณ 

จากนั้น ได้กล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ถวายปัจจัยไทยธรรมและนำข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ พ่อค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผบ.บน.23 รองผบ.มทบ.24 ร่วมในพิธีด้วย

ณ บริเวณศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี