ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมสรุปผลและแถลงข่าวประจำวันที่ 13 เม.ย.62 ศปถ.จังหวัดอุดรธานี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมสรุปผลและแถลงข่าวประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี เป็นเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอุดรธานี 

จากข้อมูลสถิติของ สนง.ปภ.จ.อด
ศปถ.จังหวัดอุดรธานี ขอรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562  ประจำวันที่ 12 เมษายน 2562  

  • เกิดอุบัติเหตุ  จำนวน  6 ครั้ง 
  • ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 4  คน (ช. 4/ญ.0)
  • เสียชีวิต จำนวน 2 คน (ช.1/ญ. 1 ) (อ.เพ็ญ 1, อ.เมือง 1)

สะสม 2 วัน (11 - 12 เม.ย. 62)

  • เกิดอุบัติเหตุ  จำนวน  11ครั้ง 
  • ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 12 คน (ช. 8 / ญ 4)
  • เสียชีวิต จำนวน 6 คน (ช. 3 / ญ. 3) (อ.เพ็ญ 3 , อ.กุมภวาปี 1 , อ.เมือง 2)

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอการดำเนินงาน การออกตรวจเยี่ยมในแต่ละหน่วยงาน เช่นมทบ.24 ตำรวจภูธร ที่ทำการปกครอง พช สสจ. ท้องถิ่น ขนส่ง แขวงทางหลวงอุดร1/2 แขวงทางหลวงชนบท ประชาสัมพันธ์ คปภ. และทางอำเภอได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่าน ระบบ cloud conference

ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี