ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลักแบบบูรณาการและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 14.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจหลักแบบบูรณาการและจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในอำเภอน้ำโสมและนายูง 

  • จุดตรวจหลักแบบบูรณาการ บ้านสามหลี่ยม หมู่ 7 ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม
  • ด่านชุมชน/จุดบริการประชาชน ด่านบ้านสาครพัฒนา หมู่ 6 ต.หนองแวง อำเภอน้ำโสม
  • จุดตรวจแบบบูรณาการร่วม สามแยกเทศบาลตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
  • จุดตรวจหลักแบบบูรณาการ หน้าเทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง

โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอน้ำโสม  นายสุพจน์ วงศ์วิวัตน์ นายอำเภอนายูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ