ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เมืองอุดรธานี ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 18.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่ดีงามให้กับอนุชนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นการปลุกจิตสำนึกในการรักษาหวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในงานมีกิจกรรมประกวดรำวงย้อนยุคและการแสดงดนตรี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.วรณัฐ ผันผ่อน ผบก. ภ.จว.อุดรธานี น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการกองบิน23 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ประชาชน ร่วมในพิธีด้วย

ณ เวทีกลางถนนศุภกิจจรรยา หนองประจักษ์ อุดรธานี