ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) หลังที่ 134

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอศรีธาตุ ในราย 

นางรัตน์ วงศ์จันทร์ (หลังที่ 134) บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณจากการบริจาคโดย คุณเจริญชัย ไพศาลกิจรุ่งเรือง และชมรม Udonthani Rider Club จำนวน 40,000 บาท

        นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบของที่ระลึกให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่

  • พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน
  • จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ)
  • ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบ้านอุดรธานี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน มอบสิ่งของ
  • ธนาคารออมสินมอบร่ม

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี