จังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตรตามโครงการ “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
2. เป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสวมผ้าไทย   
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี 
5. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 

       ทั้งนี้ ก่อนพิธีตักบาตร ทุกครั้งจะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลแต่งกายเด่นด้วยผ้าไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ณ บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี