ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) หลังที่ 136

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอน้ำโสม เป็นหลังที่ 136

ให้แก่ นางสาวทองแดง บรรดาศักดิ์  หญิงชราวัย 73 ปี  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปวดแขนขา อาศัยอยู่กับบุตร วัย 51 ปี เคยประสบอุบัติเหตุ ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวคือโรคตับแข็ง ไม่สามารถทำงานรับจ้างได้เต็มที่ มีรายได้หลักจากเบี้ยผู้สูงอายุ และรายได้จากการรับจ้างของบุตรชายที่ไม่แน่นอo

งบประมาณจากการบริจาคโดย คุณปรีชา-คุณสรรค์นรา ชัยรัตน์ และครอบครัว จำนวน 40,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนสบทบโดย อบต.สามัคคี จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยราษฎรได้เสียสละร่วมกันสร้างพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบของที่ระลึกให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่

  • พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน
  • จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ)
  • ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบ้านอุดรธานี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง  ร่วมมอบสิ่งของ และธนาคารออมสินมอบร่ม

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี