ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) หลังที่ 137

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอน้ำโสม เป็นหลังที่ 137

ให้แก่ นางประนอม พรมภักดี บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 4 บ้านผากลางนา ตำบลสามัคคี  และหลานซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด  มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท/เดือน บ้านหลังเดิมเป็นเพิงบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพไม่คงทน แข็งแรง ทรุดโทรม ห้องนาทรุดโทรมผุพัง ไม่มีผนังกัน ให้ผ้าเก่าๆเป็นกำบัง ไม่มีหลังคา ไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและเด็ก

งบประมาณจากการบริจาคโดย ชมรมตระกูลจึง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนสบทบโดย อบต.สามัคคี จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยราษฎรได้เสียสละร่วมกันสร้างพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบของที่ระลึกให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่

  • พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน
  • จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ)
  • ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบ้านอุดรธานี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง  ร่วมมอบสิ่งของ และธนาคารออมสินมอบร่ม

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี