ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) หลังที่ 138

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอน้ำโสม เป็นหลังที่ 138

ให้แก่ นางเกี้ยน สีสุขา หญิงชราวัย 72 ปี และผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบุตร ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินคทำ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี สภาพบ้านเดิมเดิมทรุดโทรมมาก หลังคารั่ว ฝนสาดเข้าในบ้าน เพราะไม่มีประตูบ้านใช้ผ้าใบเก่าๆปิดกันแสงแดด สายฝน เพียงด้านเดียว อีกด้านปล่อยโล่ง ผนังบ้านอีกสามด้านปิดด้วยเศษไม้กับสังกะสีเก่าๆ ห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน ประมาณ 20 เมตร มีสภาพทรุมโทรม ไม่แข็งแรง หลังคามุงด้วยไพรหญ้า ผนังห้องน้ำและประตูห้องน้ำปิดด้วยสังกะสีเก่าๆ พื้นดินต่างระดับกับตัวบ้าน

งบประมาณจากการบริจาคโดย สมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 40,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนสบทบโดย อบต.สามัคคี จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยราษฎรได้เสียสละร่วมกันสร้างพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบของที่ระลึกให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่

  • พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  • สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน
  • จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ)
  • ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบ้านอุดรธานี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง  ร่วมมอบสิ่งของ อบต. สามัคคีมอบสิ่งของ และธนาคารออมสินมอบร่ม
  • สมาคมชาวเวียดนามมอบเครื่องใช้ในครัวเรือน

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี