ผวจ.อุดรธานี ร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี พ.ศ.2562 SAREX 2019 เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต โดย กองทัพอากาศ กระทรวงคมนาคม และจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ ชมการฝึกการค้นหาและช่วยอากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
      วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ชมนิทรรศการ
      วันที่ 9 มิถุนายน 2562      เวลา 08.30 - 12.00 น. ชมการฝึกสาธิตการฝึกซ้อม “เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต”

ณ ท่าอากาศยานกองบิน 23