รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อม SAREX 2019 "เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต"

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 -12.00 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี พ.ศ.2562 SAREX 2019
เราฝึกเพื่อความพร้อมเราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต โดย กองทัพอากาศ กระทรวงคมนาคม และจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี /ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่กล่าวต้อนรับและร่วมฝึก ตามแนวคิด

“เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อมเพื่อช่วยชีวิต”

ณ ท่าอากาศยานกองบิน 23