ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยทุกภาคส่วน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสมาชิก อส.กองพันนเรศวร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน

ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี