จังหวัดอุดรธานี เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีหนุ่มอุดรธานี ช่วยชีวิตเด็กที่ถูกน้ำทะเลซัด จนตัวเองเสียชีวิตที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 10 มิ.ย. 2562

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าหนุ่มอุดรธานี ช่วยชีวิตเด็กที่ถูกน้ำทะเลซัด จนตัวเองเสียชีวิตที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562

จังหวัดอุดรธานี โดยนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้หน่วยต่างๆ เข้าให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต ดังนี้

  1. มอบหมายนายวัชรินทร์  สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นำปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.เชียงยืน และประชาชนจิตอาสา ไปเตรียมการด้านสถานที่เพื่อรองรับการประกอบพิธีทางศาสนา ณ บ้านเลขที่ 124/1 ม.20 ต.เชียงยืน และในโอกาสนี้ ได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนของอำเภอ จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
  2. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จัดรถนำขบวนอำนวยความสะดวกในการเดินทางตั้งแต่รอยต่อจังหวัดขอนแก่น-อุดรธานี จนถึงสถานที่จัดงาน เมื่อเวลา 23.30 น.
  3. หน่วยงานด้านสาธารณสุข จัดทีมนักจิตวิทยาเข้ามาปลอบขวัญให้กำลังใจ แก่พ่อแม่/ภริยาและญาติผู้เสียชีวิต
  4. จิตอาสา 904 นำโดยนายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช นำวิทยากรจิตอาสา904และราษฎรจิตอาสาเข้ามาให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในการเตรียมงาน
  5. นายปิติพน โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจและเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
  6. หน่วยงานต่างๆ เช่น พมจ.พิจารณาเบิกเงินช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบแก่ทายาทต่อไป