ประชุมหารือการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่  11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุม GOC ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี