สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน และเททองหล่อรูปเหมือนพระมหาเถระ 3 องค์ คือ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในพระวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กราบทูลถวายรายงานความเป็นมา โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล, ผบ.มทบ.24, ผบก.ภ.จว.อุดรธานี,รองผู้ว่าราชการจังหวัด,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี เฝ้ารับเสด็จ

ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี