ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน

วันที่  12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Standards) ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการบริการของสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี และ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม 

ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี