ผวจ.อุดรธานี เดินทางไปเยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904

วันที่  12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เดินทางไปเยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ในเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหมากแข้ง จำนวน 600 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี