ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการลุ่มน้ำ การทบทวนปรับแผนการดำเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ โดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางอุดรธานี