ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี
        - พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        - พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        - ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
        - ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา
       
โดยมี นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอบ้านดุง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย

ณ หอประชุมอำเภอบ้านดุง ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง