ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน (บ้านอุ่นรัก) หลังที่ 164

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในงานฉลอง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ อำเภอบ้านดุง เป็นหลังที่ 164

       ให้แก่ นายบุญช่วย บุราณศรี เกิดวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2492 อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 65 ม.16 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อาศัยอยู่กับภรรยาเพียงลำพัง มีบุตร 3 คน แต่ไปทำงานต่างจังหวัดจึงไม่ได้เลี้ยงดูบิดามารดา มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่มีที่ดินประมาณ 50 ตารางวา แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ขออาศัยอยู่กับญาตินางกิ่งแก้ว สังกะสี (ลูกของพี่สาวนางกิน บุราณศรี)

       งบประมาณจากการบริจาคโดย คุณปรีชา - คุณสรรค์นรา - คุณภควพร  ชัยรัตน์ สนับสนุน 40,000 บาท สภาแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านดุง  จำนวน  11,200บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จำนวน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 56,200 บาท

        นอกจากนี้ ได้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบของที่ระลึกให้บ้านทุกหลังในโครงการฯ ได้แก่ 

- พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จาก คุณปรีชา ชัยรัตน์
- สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี มอบหลอดไฟฟ้านีออน
- จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี และ สิ่งของ/อาหาร จากการตักบาตรตอนเช้า (สวมผ้าไทยใส่บาตรพระ) 
- บริษัท ไทยนำมันสำปะหลัง จำกัด มอบวุ้นเส้น จำนวน 1 กล่อง
- ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาด/ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี บ้านอุดรธานี/ ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง  ร่วมมอบสิ่งของ และธนาคารออมสินอุดรธานี มอบร่ม ธกส. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีมอบเก้าอี้และกระติกน้ำแข็ง

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธี