ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Robinson's the ultimate Green thank you party.

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน Robinson's the ultimate Green thank you party
     - พิธีรับมอบเงินสมทบทุน "กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี"
     - ร่วมสนทนาทิศทางจังหวัดอุดรธานีในอนาคตร่วมกับผู้บริหารภาคเอกชน

ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา