ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติงานวิ่งมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน "วิ่งล่องท่องค่าย 4 ทัพภาค"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติงานวิ่งมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน "วิ่งล่องท่องค่าย 4 ทัพภาค 3 ระยะ ได้แก่ 21 กม. 10.5 กม. 6 กม. ประธานโดย พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2

ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี