ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "อุดรธานี อีคอมเมิร์ช แฟร์ : udonthani E-commerce fair"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานแสดงและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี "อุดรธานี อีคอมเมิร์ช แฟร์ : udonthani E-commerce fair" โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์อุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมในงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มช่องทางการตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถสร้างมูลค่าและช่องทางการตลาดได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น

ณ ศูนย์การค้า เซนทรัลพลาซ่า อุดรธานี