มท. จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแบบบูรณาการด้านการจัดการสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า พันวา บีช จังหวัดภูเก็ต

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวกลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแบบบูรณาการด้านการจัดการสาธารณภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช) เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบูรณาการบริหารจัดการสาธารณภัยตามแผน ปภ.ชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้นำเสนอประเด็น “ภาพรวมของการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสาธารณภัย รวมถึงระบบการแจ้งเตือนภัยสึนามิและภัยพิบัติประเภทต่างๆ”