ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี