ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 88 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ข้าราชการตุลาการ ตำรวจ ทหาร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี /แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก 

ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี