ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ข้าราชการตุลาการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

ณ คลองเลียบถนนเลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยก สนง.จัดหางาน