ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ข้าราชการตุลาการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี /แม่บ้านมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีด้วย

ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)