ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ รักษ์ป่า หน้าฝน 10 หมื่นต้น เฉลิมพระเกียรติ และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี ข้าราชการตุลาการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ชาวจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ บริเวณแปลงสาธารณประโยชน์บึงหนองทา ตำบลบ้านจั่น