ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ ประชาชน นักศึกษา ร่วมในพิธีด้วย

ณ อาคารอเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี