จังหวัดอุดรธานี อัญเชิญถุงสิ่งของพระราชทาน มอบแด่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี จำนวน 2 ตำบล ได้แก่

1. ตำบลสามพร้าว มอบถุงพระราชทาน ณ บ้านหนองลีหู หมู่ที่ 11 จำนวน 35 ครัวเรือน
2. ตำบลหนองบัว มอบถุงพระราชทาน ณ บ้านนาทราย หมู่ 2 จำนวน 24 ครัวเรือน

โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง พร้อมด้วย ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ป้องกันจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพิธี

ณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี