ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเสียชีวิตจากวาตภัย

 วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย กรณีเสียชีวิตจากวาตภัย แก่ราษฎรรายนายสมศักดิ์ โพธิราช หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 จากกิ่งไม้หักโค่นหล่นทับข้างทาง

     ที่ผ่านมาจังหวัดและอำเภอได้ช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบไปแล้ว รวมทั้งเหล่ากาชาดและหน่วยงานต่างๆ ต่อมาจังหวัดได้ขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้สนับสนุนค่าจัดการศพเพิ่มเติมอีก 50,000 บาท โดยบุคคลผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว จึงได้นำมามอบให้ในวันนี้

     โดยมี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ผู้แทน ปภ. จังหวัด พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพิธี

ณ ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี