จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน) โดยมี พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมพระยาศรีฯ  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี