ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแด่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอกุมภวาปี

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 40 ครัวเรือน โดยมี  นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอกุมภวาปี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ป้องกันจังหวัดอุดรธานี สมาชิกชมรม อส. กองพันนเรศวร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพิธี

ณ วัดศรีวัฒนาวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี