"วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ"

 วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ “วันอังคาร สวมผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
2. เป็นการสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
3. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสวมผ้าไทย
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
5. ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

     ทั้งนี้ ก่อนพิธีตักบาตร ทุกครั้งจะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลแต่งกายเด่นด้วยผ้าไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

ณ บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี