ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแด่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองและอ.กุดจับ

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญถุงสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี และอำเภอกุดจับ จ.อุดรธานี

1. บ้านท่าตูม บ้านทุ่งแร่ บ้านโนนบ่อ ต.หมู่ม่น อ.เมือง จำนวน 89 ถุง 
2. บ้านเหล่าน้อย ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จำนวน  12 ถุง
  
โดยมี  นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมือง นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ป้องกันจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพิธี

ณ วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ บ้านท่าตูม อ.เมืองอุดรธานี / ศาลากลางบ้านเหล่าอ้อย ม.3 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ