ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ประเด็นการบริหารจัดการขยะเปียก

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ บริษัท สื่อสายรุ้ง ซึ่งเป็นผู้ทำ MOU กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเด็นการบริหารจัดการขยะเปียก จ.อุดรธานี

ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี