ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี 2562 ชิงชนะเลิศระหว่าง  จ.เชียงใหม่ กับ จ.พิษณุโลก โดยมี นายสุรศักดิ์ ทองสุวิมล  ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผู้แทนกรมพลศึกษา) นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย

ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ (พลศึกษา)