กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม) จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี และมอบสิ่งของ มอบทุนการศึกษา มอบพันธุ์ปลาให้แก่ราษฎร และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และชมบูธนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่นำมาจัดแสดงและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

จากนั้นพร้อมด้วย ปลัดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี แม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหนองหาน สาธารณสุขอำเภอ มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมร่วมมอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง โรงงานน้ำตาลทรายเริ่มอุดม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุจำนวน 2 ราย

ณ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี