โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงาน โครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 และกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีด้วย

ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย