ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมออกรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี" ซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางช่องโฮมเคเบิลทีวีอุดรธานีช่องวัน สถานีวิทยุคลื่น FM 93.75 Mhz สวท.อุดรธานี และ เฟสบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) ร่วมกับ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี, นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี

     โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปนโยบายและผลงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี การขับเคลื่อนงานสำคัญของหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานี ของผู้ร่วมรายการ

     ดำเนินรายการโดย นางสาวมงกชกร ศรีโพธิ์คำ  ประสานและอำนวยการผลิตโดย นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี

ณ บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี