ชาวจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแแหน่ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.19 น.

ชาวจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางกุสุมาล พงษ์พิสิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแแหน่ง ณ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดทั้งประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี