"มอบบ้าน มอบสุข มอบรอยยิ้ม"

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปีเมืองอุดรธานี ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ และ อ.นายูง จำนวน 3 หลัง ดังนี้
    1. บ้านอุ่นรัก หลังที่ 228 มอบให้นางสงกาณ กิติการ บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    2. บ้านอุ่นรัก หลังที่ 229 มอบให้นายกอง เพชรชาดี บ้านเลขที่ 117 หมู่ 2 ต.อูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
    3. บ้านอุ่นรัก หลังที่ 230 มอบให้นายสุรพล ไชยนน บ้านเลขที่ 115 หมู่ 8 ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี

โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานมมท.จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี, นอ.หนองวัวซอ,นอ.นายูง,หน.สนจ.อุดรธานี,หน่วยงานสังกัด พม., ประกันสังคม,ประชาสัมพันธ์, ปภ., จิตอาสา วปร.904,ผู้บริหาร อปท. และผู้นำชุมชนในท้องที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว