งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี MONEY EXPO UDONTHANI 2019

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิด “งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 7 จ.อุดรธานี MONEY EXPO UDONTHANI 2019” ภายใต้แนวคิด Digital Orchestra ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จ.อุดรธานี

โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายจากธนาคารและสถาบันการเงินกว่า 10 สถาบัน