คาราวาน ก.ล.ต. สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs” ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี โดยมีเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.,ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี,ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุดรธานี,รอง ผวจ.อุดรธานี,ประธานชมรมธนาคาร จ.อุดรธานี, ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.อุดรธานี และผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs อีกทั้งเป็นช่องทางสื่อสารปัญหาและความต้องการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยตรง