Udon Go Clean

 วันพุธที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 14.30 น.

          นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี​ ตรวจติดตามและให้กำลังใจ จนท.เทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้การนำของนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นทน.อุดรธานี ในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด สวยงามให้จังหวัดอุดรธานี ภายใต้มาตรการ “Udon Go Clean” ณ ถนนทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

          จ.อุดรธานี​ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนคนอุดร​ธานี และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของ มท.