“รัฐบาลช่วยจริง เยียวยาน้ำท่วมหลังละ 5,000 บาท”

     วันจันทร์ที่ 4 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น.

          นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี , ปภ.จังหวัด, นอ.เมืองอุดรธานี , ประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้บริหาร อปท. เข้าเยี่ยมและตรวจติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” ครัวเรือนละ 5,000 บาท ณ ธนาคารออมสิน สาขาบงคำ ถนนอุดรธานี - หนองคาย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

         ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยกรม ปภ. กระทรวงมหาดไทย ที่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยจากพายุดังกล่าว