รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 08.30 น.

        นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุดรธานี ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

       โดยมีคณะข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ