พัฒนา​บทบาทสตรี เพื่อคุณ​ภาพ​ชีวิต​ดีๆของคนอุดร

     วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.

       นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการพัฒนาสตรี/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอหนองหาน ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

       โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธาน มมท.จ.อุดรธานี, ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นอ.หนองหาน, หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และกลุ่มสตรีระดับอำเภอหนองหาน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวจำนวนมาก